Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja


Pravila i uvjeti rezervacije
Splošni pogoji najma smještaja

1. Ponuda

Sportovi na vodi »PAUK« d.o.o. posreduje između Gosta i pružatelja usluga (u ime vlasnika i za njegov račun) te tako osigurava gostu smještaj prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama https://murter-holidays.com, i u dogovorenom terminu, osim u slučaju izvanrednih okolnosti ili više sile.

* Viša sila je okolnost na koju se ne može utjecati jer se ne može predvidjeti, pa samim time niti otkloniti (potresi, poplave, požari, štrajk, terorističke akcije ,ratovi smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji)

2. Rezervacija i plaćanje

Upiti za rezervacije primaju se internetom (upitnik na web stranicama,  e-mail), faxom ili osobno u prostorijama agencije. Za potvrdu rezervacije potrebno je da Gost, u roku od jednog radnog dana od trenutka prihvaćanja ponude, uplati akontaciju u iznosu od 30% od ukupne cijene smještaja i faksira potvrdu o uplati, dok ostatak iznosa i boravišnu pristojbu Gost plaća na recepciji agencije na dan dolaska u smještajnu jedinicu.

3. Boravišna pristojba

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba plaća se na recepciji agencije. Iznosi 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Djeca od 12. do 18. godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. godina ne plaćaju boravišnu pristojbu.

4. Cijena smještaja

Cijene su objavljene uz svaku smještajnu jedinicu. Objavljene su u eurima. Navedene cijene se odnose na boravak duži od tri noćenja . U slučaju boravka kraćeg od četiri noćenja cijena se uvećava za 30,00 %.

Cijena uključuje: dnevni najam, tjedno mjenjanje posteljine, ručnike, utrošak struje i vode, pribor za kuhanje i jelo (apartmani), pribor za čišćenje, završno čišćenje.

Posebne usluge nisu uključene u cijenu (doručak, iznajmljivanje čamca), te ih treba platiti posebno

U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije agencija se obvezuje odmah obavijestiti gosta o tome, te mu poslati novi obračun. Za goste koji su uplatili akontaciju, agencija jamči da će preostali dio biti obračunat po osnovi prijašnje kalkulacije po kojoj je gost rezervirao određenu smještajnu jedinicu.

5. Kategorizacija

Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te je vlasnik dužan dodijeljenu kategoriju istaknuti na vidno mjesto.
Standardi smještaja, prehrane i usluga,  pojedinih zemalja su različiti i ne mogu se usporediti
Informacije koje gost dobije usmještajnoj jedinici ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na ovim internet stranicama.

6. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti ili viša sila. Rezervirani smještaj može se zamjeniti samo uz predhodnu obavjest Gostu i to sa smještajem iste ili više kategorije i po cijeni po kojoj je rezervacija potvrđena. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu po cijeni većoj za 15% od cijene rezerviranog smještaja, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Gosta. Ukoliko zamjena nije moguća, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz predhodnu obavjest Gostu prije početka korištenja usluge, te mu jamči povrat uplaćene akontacije.

7. Pravo gosta na promjene i otkaz

Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, treba to učiniti pismeno (e-mail, fax, pošta).

 • U slučaju da Gost otkaže rezervaciju agencija zadržava uplaćenu akontaciju. Ako Gost ne otkaže rezervaciju ali se ne pojavi na vrijeme ili otkaže smještaj prije isteka ugovorenog termina, agencija naplaćuje cjelokupni iznos aranžmana.

8. Obveze agencije i vlasnika

Obaveza agencije je:

 • briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga
 • briga o pravima i interesima Gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu.

Obveza Vlasnika je:

 • Gostu pružiti sve zakupljene usluge

* Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena ili neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

9. Obveze gosta

Gost je obvezan:

 • posjedovati ispravne putne isprave te pribaviti vizu ako mu je potrebna za ulazak u Republiku Hrvatsku
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
 • pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici, te surađivati sa pružateljima usluga u dobroj namjeri
 • svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici gost je  dužan na licu mjesta u cijelosti nadoknaditi
 • prilikom dolaska u mjesto boravka zastupniku agencije treba predočiti voucher sa detaljima o broju osoba i vrsti usluga koje im moraju biti pružene
 • Gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.
 • Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati. Predaja ključa smještajnih jedinica se obavlja u samom objektu od strane vlasnika i uz pratnju predstavnika agencije.

10. Prtljaga

Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, oštećena, izgubljena ili ukradena u smještajnoj jedinici. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

11. Reklamacije

Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene uplaćene usluge. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor.

Postupak u svezi s prigovorom:

 • ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju, odnosno reklamacije odmah iznjeti vlasniku. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan, te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti.
 • ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako ne pruži priliku agenciji da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete.
 • ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca.

12. Nadležnost suda

Ako gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. U takvom slučaju bit će nadležan trgovački sud u Šibeniku.

13. Napomena

Uplaćivanjem akontacije gost u cjelosti prihvaća ove Opće uvjete