Tisno

Tisno je vas, ki je nastala na mestu kjer  se  otok Murter  dotika kopna, pa je po tem ozkem  kanalu oz. ožini (6m) ki loči otok od kopna Tisno tudi dobilo ime. Nahaja se 28 km zahodno od Šibenika. Središče starega dela je na otoku, jugovzhodno od mosta. Novejši del je zgrajen na kopnem.
Tisno se prvič omenja leta 1474 in v času francoske vladavine (1806-1813) je postalo največja vas in center komune.  V začetku 18. Stoletja, ko je nevarnost od turških napadov že minila je zgrajen most, ki povezuje Murter z kopnem ter se Tisno začelo razvijati tudi na delu kopna.
Glede na to, da je Tisno mala dalmatinska vas ima nenavadno velike trge, zeleno bogastvo in zelo dolgo obalo, ki je kot nalašč za poletne sprehode.

Nastanitev je zagotovljena v privatnih apartmajih, v gostiščih, v hotelu Borovnik, ki se nahaja v centru mesta in avtokampu Jazina, ki je oddaljen okrog 1 km od mesta.
Najbolj znana plaža so Jazine, izza cerkve Sv. Andrije pa se nahaja kamnita z gozdovi obkrožena plača  z dolgim, prijetnim sprehajališčem.

Kaj obvezno obiskati

Cerkev Sv. Duha iz leta 1548
Cerkev Gospe od Caravaggia – zgrajena na začetku 18. Stoletja
Cerkev Sv. Martina – nedaleč Tisnega, na hribčku Ivinj iz 13. Stoletja

Deli s prijatelji

O Murterju

Najstarejši poznani prvi naseljenci otoka so bili Iliri, kar dokazujejo ostanki ilirskega naselja Colentum pri Betini. Iz starih listin je razvidno, da sta v 13. stoletju na otoku obstajali dve naselji: Veliko selo - današnji Murter in Jezero. Za naselji Betina in Tjesno pa se predpostavlja, da sta bila najverjetneje ustanovljeni v času turških vpadov, ko so se na otok zatekli pribežniki iz bližnjih vasi na celini. Obstaja legenda, da so bili prebivalci vasi Murter v preteklosti gusarji, ki so plenili beneške ladje. Še dandanašnji so pretežni lastniki Kornatov kjer so ribarili, gojili ovce in pridelovali olivno olje. Lastništvo nad otočjem naj bi pridobili s silo, ker so od tam izgnali Saljane (prebivalce otoka Sali, ki naj bi kornatske otoke odkupili od Benečanov. V Betini so izelovali ladje, kjer se je bogata tradicija jadranske lesene brodogradnje ohranila do danes. Zelo poznana je betinska gajeta, lahek in okreten lesen čoln z latinskim jadrom dolžine 6-7 metrov s katerimi so prevažali in prodajali olivno olje.